Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Čifáre, okr. Nitra

Úvodná stránka obce Čifáre

Upútavky na oznamy

Výzva

Výzva na predkladanie cenovej ponuky:
na predláčenie pod miestnymi komunikáciami
 - ce ...viac...


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čifáre na roky 2014-2020 - návrh. Verejnosť má možnosť podať písomné pripomienky s konkrétnym návrhom na doplnenie k návrhu PHSR/programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja/, prípadne zmenu textu do 5.10. 2015 na obecný úrad, alebo na adresu starosta@cifare.sk


 

Západoslovenská distribúcia - oznámenie


 

Harmonogram separovaného zberu na 2. polrok 2015


 

Oznam SPP


 

Program hospodárskeho a sociálne rozvoja NSK na roky 2012-2018

Z Á V E R E Č N É   S T A N O V I S K O

z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2018“
(číslo: A/2012/00016, 2012/385 zo dňa 19.9. 2012)
vydané Krajským úradom životného prostredia Nitra podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

viac...


 

webygroup

Harmonogram separovaného zberu na 2. polrok 2015

Program hospodárskeho a sociálne rozvoja NSK na roky 2012-2018

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2018“ (číslo: A/2012/00016, 2012/385 zo dňa 19.9. 2012) vydané Krajským úradom životného prostredia Nitra podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


153092

Úvodná stránka