Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Čifáre, okr. Nitra

Obecné zastupiteľstvo


Pozvánka na zasadanie 21.8.2017

Pozvánka na  15.  zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Starosta obce  Čifáre

 

 

V Čifároch  17.8.2017    

 

P o z v á n k a

 

na  15.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 21.8.2017 o 16,30  hod.

 

v zasadačke obecného úradu 

 

 

P r o g r a m  :

 

  1. Organizačné otázky
  2. Návrh zmien rozpočtu 2017
  3. Jednoduché pozemkové úpravy 
  4. Prevod  nehnuteľností  
  5. Zrušenie  drobnej prevádzkarne MNV
  6. Schválenie finančných pásiem pre  stravníkov školských zariadení
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Július  Czapala

                                                                                               Starosta obce369307

Úvodná stránka